เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม รุ่นพี่ รีวิว ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านแล้ว 738 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2564  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “รุ่นพี่ รีวิว” ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดงา นและร่วมพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 รวมทั้งร่วมพูดคุยแนะนำแนวทางในการปรับตัวของนักศึกษาเข้าสู่การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และแนะนำการวางแผนการศึกษาในอนาคต โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 100 คน

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4 คือ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 10 คือ ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


EM Ball (อีเอ็มบอล) 1 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 6 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 15 วินาทีที่แล้ว
การตรวจปัสสาวะ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้