เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 4 ในรูปแบบ Peer Evaluation

อ่านแล้ว 1,408 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 4 ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation: Phase 1 ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 4 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญ ผลประไพ และ คุณอมรเทพ คุมสุข ณ ห้องประชุม 413 และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings หลังจากนั้น จึงเป็นการตรวจประเมินเอกสารและตอบข้อซักถาม รวมทั้งการเข้าตรวจประเมิน (Site Visit) ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี 4 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กว่าจะมาเป็นยา 8 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้