เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาชีวเคมีจัดอบรมออนไลน์สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์

อ่านแล้ว 2,101 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี และคณาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสาขาชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Biochemistry) ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาชีวเคมี Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีคณาจารย์ของ Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ซึ่งนำโดย Prof. Gardee T. Pena (หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี) พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวเคมี จำนวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ที่เข้าร่วมกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในช่วงระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ ยังได้กล่าวแนะนำภาควิชาชีวเคมี รวมทั้งแนะนำกิจกรรมการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวด้วย ปิดท้ายด้วยการแนะนำตัวของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดโดยภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์ทาง Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมในด้านชีวเคมีทางเภสัชศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาชีวเคมี จำนวน 15 คน อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ ในระดับนานาชาติ และสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือในระดับสากล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรแก้ไอ 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้