เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายา สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ สวทช.

อ่านแล้ว 120 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนักวิจัยของคณะฯ ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมนึก บุญสุภา 3) อาจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ 4) อาจารย์ ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน และ 5) อาจารย์ ดร.ภก.ศาศวัต วิศาลศิริกุล เข้าร่วมปรึกษาหาจุดร่วมในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการผลักดันให้กระบวนการคิดค้นยาใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของสมุนไพร และ functional food เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับแนวทางที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และทีมงานร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อทำให้เกิดแพลทฟอร์มระดับชาติด้านการคิดค้นยาใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของแพลทฟอร์มดังกล่าวคือ การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศสามารถนำข้อมูลของสมุนไพรไทยและ functional food / nutraceutical ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยากำหนด และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรไทย และ functional food / nutraceutical ที่มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


“ยา” กับอันตรายต่อไต 15 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020