เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์เจรจาความร่วมมือกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

อ่านแล้ว 1,485 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจาย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือในการผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกับ ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มประเมินวิชาการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดยเนื้อหาการเจรจาเกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาแผนไทย ยาแผนทางเลือก ยาพัฒนาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง โดยมีจุดเน้น คือ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบจดแจ้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนการขออนุญาตตามรูปแบบหรือแนวทางที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลสมุนไพรอ้างอิงหรือ Positive lists ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาไปจากองค์ความรู้ดั้งเดิม (ค2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อ้างอิงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ค3) และ เวชสำอางสมุนไพร (ค4) ซึ่งทั้งสององค์กรมีความสนใจที่จะร่วมมือกันทำงาน โดยใช้ศักยภาพด้านวิชาการของคณะฯ มาสนับสนุนการผลักดันนโยบายของกระทรวง โดยมีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดรายการสมุนไพรที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง เพื่อทำให้เกิดการผลักดันสมุนไพรไทยสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 7 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 24 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้