เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมออนไลน์ ’เรามาคุยกัน’

อ่านแล้ว 1,289 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมออนไลน์ ’เรามาคุยกัน’ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “เลือกสาขาไหนดี?” ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำทีมคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ อาจารย์ ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง อาจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา อาจารย์ ดร.ภก.สุเมธ จงรุจิโรจน์ และ อาจารย์ ดร.ภก.ศาศวัต วิศาลศิริกุล เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด ให้คำปรึกษา และแนะนำการเลือกสาขาวิชาชีพในปีที่ 5 ซึ่งมี 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 5 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ภายหลังจากที่นักศึกษาได้ทำแบบประเมินความถนัดทางเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ ของ Apha Career Pathway แล้ว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 11 วินาทีที่แล้ว
15 วินาทีที่แล้ว
การตรวจปัสสาวะ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้