เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานการศึกษาฯ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

อ่านแล้ว 139 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564  
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการพิเศษของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบการนำเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้วยภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 105 อาคารราชรัตน์ โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานโดยวาจา (Oral Presentation) ด้วยภาษาอังกฤษไปเมื่อวันที่ 24 และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020