เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานกิจการนักศึกษาจัดบรรยายออนไลน์ ’เตรียมความรู้..ต่อยอดสู่ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ’

อ่านแล้ว 1,196 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 08 เมษายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00-22.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneur Skill) โดยการบรรยายในหัวข้อ ’เตรียมความรู้..ต่อยอดสู่ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ’ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย ศิษย์เก่าเภสัชมหิดล (Rx 22) เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ อาทิ ความสามารถในการสร้างแบรนด์ การจัดการการเงิน การใช้การตลาดขั้นพื้นฐาน การจัดการความล้มเหลว และการตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ซึ่งให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 46 คน ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างความตระหนักในการมีความรับผิดชอบส่วนรวม เพื่อการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้