เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมสัมมนานานาชาติ ’Pharmacy Perspectives on Vaccination’

อ่านแล้ว 1,722 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:30-11:30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้อ ’Current Status of Covid-19 Vaccination in Thailand’ ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ’Pharmacy Perspectives on Vaccination’ ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบ Cisco Webex Event ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปกว่า 500 คน จากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ Malaysian Pharmacists Society ประเทศมาเลเซีย Boots Pharmacy สหราชอาณาจักร Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Institute Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติของคณาจารย์และนักวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรกับการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ และอินโดนีเซีย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


คอนแทคเลนส์ ภัยใกล้ตา 1 วินาทีที่แล้ว
กว่าจะมาเป็นยา 16 วินาทีที่แล้ว
กวาวเครือขาว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้