เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมสัมมนานานาชาติ ’Pharmacy Perspectives on Vaccination’

อ่านแล้ว 291 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:30-11:30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อบรรยายในหัวข้อ ’Current Status of Covid-19 Vaccination in Thailand’ ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ’Pharmacy Perspectives on Vaccination’ ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบ Cisco Webex Event ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปกว่า 500 คน จากหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ Malaysian Pharmacists Society ประเทศมาเลเซีย Boots Pharmacy สหราชอาณาจักร Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และ Institute Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติของคณาจารย์และนักวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรกับการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ และอินโดนีเซีย








Photo Gallery



บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 10 วินาทีที่แล้ว
โรคพยาธิหอยคัน 1 นาทีที่แล้ว
ฟักข้าว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020