เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานบัณฑิตศึกษาฯ จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021

อ่านแล้ว 1,788 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564  
เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00-12:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา จัดกิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ให้เกียรติ กล่าวแนะนำคณะฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ หลังจากนั้น จึงเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) Pharmacy Practice 2) Pharmaceutics and Regulatory Sciences 3) Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry and Nutraceuticals และ 4) Pharmacology, Biomolecular and Biopharmaceutical Sciences โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ให้ข้อมูลและแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรม MUPY Online Roadshow 2021 กำหนดจัด 2 รอบ โดยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นรอบสำหรับชาวต่างประเทศ และในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นรอบสำหรับชาวไทยที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ทุนการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาจากศิษย์ปัจจุบัน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้