เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์จัดการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านแล้ว 1,098 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย 407 และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของ Page สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การแข่งขันซักประวัติและให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม (The Patient Counseling Event, PCE) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 และ 2) การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ (Pharma Quiz) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์ ซักประวัติ และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย และนำความรู้ทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรมมาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามทางเภสัชกรรม รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้