เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

อ่านแล้ว 1,804 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ ’โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23’ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดย สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ในโอกาสนี้ คณาจารย์ของคณะฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ’ความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านเชื้อ (Antibiotics) ด้วยตนเองในการรักษาอาการป่วยของประชาชน ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเชียงขวาง และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สมหญิง พุ่มทอง และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย นำเสนอโครงการโดย นางลัดดาพอน พูมะนีวง ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง 2) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ 3) ส่วนงานต่างๆ ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 2 วินาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว
สารกันราในขนมปัง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้