เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมความร่วมมือด้านการวิจัย

อ่านแล้ว 2,004 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564  
เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง 2 ส่วนงาน ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะฯ ให้แก่แขกผู้มีเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์ อาจารย์ ดร.ภญ.สุธิดา บุญสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี อาจารย์ ดร.ณัฐธีร์ อัครวัฒน์คูสิทธิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี และอาจารย์ ดร.ภญ.สรชา เดชะอำไพ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งสองหน่วยงานได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดยโอกาสในการร่วมมือนั้นมีหลายด้าน อาทิ การผสมผสานกันระหว่าง in silico modeling และ artificial intelligence (AI) มาใช้ในกระบวนการ drug discovery การร่วมมือกันวิจัย drug delivery system ที่ทันสมัย การผลิตสินค้ามูลค่าสูงโดยนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมาทำเป็นส่วนประกอบของยาโดยร่วมมือกับภาคเอกชน รวมไปถึงการผสมผสานความรู้ด้านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา หลังจากนั้น คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในหน่วยวิจัยกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร นำชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือด้านอุตสาหกรรมของภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล นำชมศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยที่คณะฯ มีและอาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 12 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 14 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้