เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL

อ่านแล้ว 269 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านขยะและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงาน ’ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL’ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำ ESPReL Check List

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำ ESPReL Check List และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับบุคลากรภายนอก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020