เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ภาควิชาเภสัชกรรมจัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box)

อ่านแล้ว 1,798 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warnings (PIL-Box) ผ่านระบบ Cisco Webex โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมและวิทยากรภายนอก เป็นผู้บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 506 คน ซึ่งเป็นเภสัชกรและแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทยา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆ ของประเทศ โดยเนื้อหาการประชุมครอบคลุมการนำเสนอข้อมูลความสำคัญของฉลากยา (product information leaflet) บนผลิตภัณฑ์ยา อาทิ The Importance of Product Information Leaflet in Patient Safety, Key Warnings in Special Populations, Bye Bye Pregnancy Category in Drug Labeling! เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ’ร่วมรำลึกและสืบสานปณิธาน 100 ปีชาตกาล อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล)’ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของฉลากยาและการใช้ยา รวมทั้งคำเตือนชนิด black box warnings ในการรักษาโรคกลุ่มต่างๆ รวมถึงประเด็นความปลอดภัยที่สำคัญของยาในโรคที่พบบ่อย เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจใช้ยาได้อย่างสมเหตุผลและปลอดภัย ตลอดจนสามารถจัดการ ติดตาม และเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เนื่องจากความปลอดภัยในการใช้ยานั้นนับเป็นหัวใจสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม การทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญของยา รวมทั้งกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถตัดสินใจการรักษาบนพื้นฐานของความเสี่ยง และประโยชน์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับ โดยคณะผู้จัดการประชุมมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญและทันสมัย เพื่อช่วยส่งเสริมเภสัชกรวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ได้มีความเข้าใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ ได้แก่ 1) บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด 2) บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด 5) บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด 6) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 7) บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด และ 8) บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


หญ้าปักกิ่ง 2 นาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 2 นาทีที่แล้ว
2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้