เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลรับมอบการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสื่อการเรียนการสอน จากชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล และ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 609 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ใช้สอยภายในคณะฯ และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก ชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล รวมทั้งยังรับมอบการสนับสนุนหนังสือ ตำราเรียน และโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ เภสัชกรธวัชชัย ลิขิตาภรณ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าเภสัชมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ ตลอดจนคณะกรรมการชมรมฯ และ รองศาสตราจารย์ ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบการสนับสนุนดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการซึ่งได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมดังกล่าว
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020