เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือกับ University of Santo Tomas เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

อ่านแล้ว 1,330 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-10.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ และอาจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจาก Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Aleth Therese L. Dacanay คณบดีของ Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือโอกาสและความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมและโครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสองสถาบัน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ท้องผูกจากยา 4 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้