เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Showa University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านแล้ว 299 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อหารือโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 11 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020