เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมประชุมนานาชาติ International Research Network Initiative

อ่านแล้ว 1,158 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 02 ธันวาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Research Network Initiative (IRNI) ซึ่งจัดโดย Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event โดยมีคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วม อาทิ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย University Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย และ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอช่วง Combined Session ในหัวข้อ Research at the Faculty of Pharmacy, Mahidol University นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะฯ ยังได้ร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานช่วง Concerrent Session ในสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ นำเสนอในสาขา Pharmacy Practice 2. ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข นำเสนอในสาขา Chemistry 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ นำเสนอในสาขา Pharmaceutics 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ นำเสนอในสาขา Pharmacology 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิระพรรณ จิตติคุณ นำเสนอในสาขา Life Sciences ทั้งนี้ การประชุมในระดับนานาชาติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ (Showcase) ผลงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศด้านการวิจัยของคณะฯ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในเวทีระดับนานาชาติ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ฟักข้าว 10 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้