เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ประจำปี 2563

อ่านแล้ว 1,498 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUPY Open House 2020 ’เปิดบ้านเภสัชมหิดล และ ศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง’ ภายใต้งานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ และถ่ายทอดสดผ่าน YouTube Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้จักหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนรับทราบข้อมูลสำคัญในการเตรียมตัวเข้าศึกษาและได้รับรู้ถึงประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในคณะฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน รุ่นพี่รุ่นน้อง และศิษย์เก่า ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังนับเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะฯ อีกด้วย โดยกิจกรรม MUPY Open House 2020 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ - กิจกรรม ’ศิษย์เก่า เล่าให้น้องฟัง’ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับศิษย์เก่าของคณะฯ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย คุณมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร (รุ่น 18) เภสัชกรฉัตรชัย ชาญวิบูลย์ศรี (รุ่น 38) เภสัชกรชยาคมน์ สายเย็น (รุ่น 39) เภสัชกรณภัทร สัตยุตม์ (รุ่น 41) และ เภสัชกรธรรมเศรษฐ์ บุญประชา (รุ่น 42) ซึ่งให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดมุมมองความสำคัญของบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในอนาคต - กิจกรรม ’เปิดบ้านเภสัชมหิดล และ รุ่นพี่รีวิว’ ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. เป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่านช่อง YouTube Live สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะฯ โดยมีผู้แทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 6 ชั้นปี มาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งที่ศาลายาและพญาไท ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในแวดวงวิชาชีพ รวมทั้งให้ข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเตรียมตัวสอบเข้า และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาสาขาวิชาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ กิจกรรม MUPY Open House 2020 เป็นหนึ่งในโครงการ ’งานมหิดลวิชาการ ประจำปี 2563’ ซึ่งจัดโดยส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ’Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services’ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/U6N7LIT3nlQ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


น้ำดื่ม ชะลอวัย? 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้