เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารืองานวิจัยร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด

อ่านแล้ว 735 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด นำโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานและรับฟังความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเครื่องสำอางจากวัสดุชีวภาพ ตลอดจนการขยายความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตั้งแต่การแปรรูปสิ่งที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่า เช่น วัตถุดิบในการผลิตยา เครื่องสำอาง การแปลงสภาพไปเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริม อาหารทางเลือก และรวมไปถึงโอกาสในการใช้เครือข่ายชุมชนที่มีในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจทดแทน เป็นต้น หมายเหตุ: ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


1 ช.ม.ที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้