เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดบรรยายสรุปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA

อ่านแล้ว 1,948 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ หน่วยพัฒนาคุณภาพ จัดการบรรยายสรุป (Briefing Session) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน และ รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ในการบรรยายสรุปให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเข้าร่วมมากกว่า 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะฯ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้