เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม

อ่านแล้ว 232 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 - 08.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) อาจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ’Challenges in Clinical Internship amid COVID-19 Crisis: Share and Learn’ ในการสัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง ’Best Practices of Industry in Clinical e-Internship’ จัดโดย Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas (UST) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการของ UST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมของคณะฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Clinical Pharmacy) และเภสัชอุตสาหการ (Industrial Pharmacy) ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันและอนาคต
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 1 วินาทีที่แล้ว
สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 37 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 39 วินาทีที่แล้ว
กาแฟ…ระวังในโรคใด? 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020