เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านแล้ว 256 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสุคนธ์ พูนพัฒน์ ชั้น 5 อาคารวิจัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์คุณภาพ รวมทั้งโครงการต่างๆ ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมากกว่า 60 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 27 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020