เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference Pharmacy by Subject

อ่านแล้ว 1,404 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ International Conference Pharmacy by Subject ในหัวข้อ ’Strategy of University and Faculty of Pharmacy in Facing Covid-19 Pandemic: Overview and Strategy from Several Countries’ จัดโดย Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และ YouTube Channel ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster Presentation) ท้ั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ อาทิ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย Monash University ประเทศออสเตรเลีย Queen’s University of Belfast สหราชอาณาจักร และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ ประสบการณ์ และแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 5 สาขา และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับสากลอีกด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 8 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้