เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดอบรมการใช้งาน Cisco Webex Meetings

อ่านแล้ว 435 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน Cisco Webex Meetings ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ โดยมี คุณสิริธร พูลเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ และคุณกิตติกานต์ นาวาพงส์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meetings ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย ให้สามารถใช้งานการจัดประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020