เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนตุลาคม 2563

อ่านแล้ว 584 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการนักสร้างสุขของคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อร่วมอวยพรและมอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ณ ห้องทำงานของบุคลากร ภายใต้โครงการ Happy Birthday 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคมด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอกย้ำความสำคัญของบุคลากรให้มากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข ตลอดจนก่อให้เกิดความผูกพันให้แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม
1. คุณสายัณท์ แป๊ะวงศ์
2. รศ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
3. อ.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
4. อ.สุรศักดิ์ วิชัยโย
5. ผศ.วรวรรณ กิจผาติ
6. รศ.กิตติศักดิ์ ศรีภา
7. ผศ.จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
8. ผช.อ.ธีระพงศ์ อร่ามเรือง
9. ผศ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์
10. อ.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม
11. ผศ.ธฤตา กิติศรีปัญญา
12. อ.ชุติมา เพ็ชรประยูร
13. คุณกนกพร อะทะวงษา
14. คุณวัชราภรณ์ ศิริสมบูรณ์
15. ผศ.ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
16. คุณรัฐศาสตร์ ช้างสุวัฒน์
17. คุณคนิดา สีสว่าง
18. คุณชาญเดช แสงงาม
19. คุณบุรินธร สันติชีวะเสถียร
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020