เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักสร้างสุขเภสัชมหิดลจัดกิจกรรม Happy Birthday เดือนกันยายน 2563

อ่านแล้ว 307 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563  
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการนักสร้างสุขของคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Birthday เพื่อร่วมอวยพรและมอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ณ ห้องทำงานของบุคลากร ภายใต้โครงการ Happy Birthday 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายนด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอกย้ำความสำคัญของบุคลากรให้มากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข ตลอดจนก่อให้เกิดความผูกพันให้แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายชื่อบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน
1. คุณวิไลวรรณ ทองใบน้อย ภาควิชาอาหารเคมี
2. คุณสุทธิชา แย้มสงวน ภาควิชาชีวเคมี
3. ผศ.วริสรา ปาริชาติกานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
4. ศ.ลีณา สุนทรสุข ภาควิชาเภสัชเคมี
5. คุณเยาวสิเนห์ เพ็งผลา ภาควิชาเภสัชเคมี
6. ผศ.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม
7. อ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ ภาควิชาเภสัชกรรม
8. ผช.อ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี ภาควิชาเภสัชกรรม
9. ศ.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
10. ผศ.กชพรรณ ชูลักษณ์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
11. คุณชานน สกุลอินทร์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
12. คุณธิดารัตน์ จันทร์ดอน สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
13. คุณสุพัตรา กองแก้ว หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
14. คุณละเอียด ทองน่วม งานกิจการนักศึกษา
15. คุณรังสิมา อ่อนลมูล หน่วยสารบรรณ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 9 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 13 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020