เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

อ่านแล้ว 173 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563  
เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้ตรวจประเมิน 2 ท่าน คือ คุณอรพิณ ทนันขัติ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักยาและวัตถุเสพติต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และเภสัชกรหญิงสุภาวดี สุรางค์กุล (เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยาและวัตถุเสพติต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการของศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินดังกล่าวด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) 25 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020