เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คว้ารางวัล Best Poster Award

อ่านแล้ว 2,228 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2550  
นายวีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี กฤษณพันธ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางไปประชุมวิชาการจากคณะกรรมการจัดประชุมในการไปเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Quantification of bioactive constituents and determination of free radical scavenging activity in mangosteen fruit rind extracts” ในการประชุมวิชาการ 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง GRAZ ประเทศ AUSTRIA ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2550 โดยในการเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว นายวีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ ได้รับรางวัล Best Poster Award 1 ใน 3 รางวัลจากการประกวด Poster ทั้งหมด 664 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

คลิกภาพใหญ่
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 3 วินาทีที่แล้ว
“ยา” กับอันตรายต่อไต 12 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020