เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะกรรมการวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) Journal

อ่านแล้ว 281 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวารสาร Pharmaceutical Sciences Asia ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือกับคณะกรรมการวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) Journal ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ บรรณาธิการวารสารฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 3 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020