เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น

อ่านแล้ว 1,683 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2563  
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง ’การตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยเบื้องต้น’ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการตรวจสอบเอกลักษณ์พืชสมุนไพรและเครื่องยาไทยที่ถูกต้องตามหลักการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน โดยจัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และในครั้งถัดไป คือ วันที่ 8, 15, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ ครั้งที่ 1 การศึกษาหลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้นและการสืบค้นข้อมูลสมุนไพร ครั้งที่ 2 การศึกษาตัวยาสมุนไพร กลุ่มเทียนโกฐ เกสร และพิกัดยาที่สำคัญ ครั้งที่ 3 การศึกษาตัวยาสมุนไพร เปลือก ราก ลูก แก่น เถา เครือ และเมล็ด ครั้งที่ 4 การศึกษาตัวยากลุ่มธาตุวัตถุและทบทวนเนื้อหา
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้