เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลรับรางวัล Best Poster Presentation Award

อ่านแล้ว 626 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award สาขา Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Biotechnology (PPCP) จากการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง Anti-inflammatory activity of Schizophyllum commune extracts ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ICPAPS – The 3rd ASEAN PharmNET 2019 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจัดโดย Faculty of Pharmacy, Gadjah Mada University ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 11 แห่งจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020