เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium

อ่านแล้ว 1,132 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการประชุมวิชาการ The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 160 คน และมีวิทยากรรับเชิญจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Yonsei University และ Eulji University ประเทศเกาหลีใต้ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ University of Colombo ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน Pharmacometrics ให้แก่แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาและดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงผู้สนใจในการวิจัยพัฒนารูปแบบของยารวมถึงยาใหม่และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติ Pharmacometrics และการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรมทางเภสัชจลนศาสตร์ในรูปแบบของ Workshop เพื่อให้เกิดความรู้ที่ทันสมัย เกิดการสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขานี้ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้