เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง The First Asian Pharmacometric Network Symposium

อ่านแล้ว 881 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง The First Asian Pharmacometric Network (APN) Symposium ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 60 คน และมีวิทยากรรับเชิญจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Yonsei University และ Eulji University ประเทศเกาหลีใต้ และ University of Colombo ประเทศศรีลังกา ทั้งนี้ การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน Pharmacometrics ให้แก่แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาและดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงผู้สนใจในการวิจัยพัฒนารูปแบบของยารวมถึงยาใหม่และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติ Pharmacometrics และการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรมทางเภสัชจลนศาสตร์ในรูปแบบของ Workshop เพื่อให้เกิดความรู้ที่ทันสมัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขานี้ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 8 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 9 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้