เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562

อ่านแล้ว 802 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  
เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วม ’งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562’ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ รู้จักคณะต่างๆ และสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สร้างความสุขจากการเข้าสู่บ้านมหิดล รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความผูกพันในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั่วทุกส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3: Excellence in professional services and social engagement รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคน้ำหนีบ (Decompression sickness) 5 วินาทีที่แล้ว
กระเทียมดำ 8 วินาทีที่แล้ว
ย่านาง ...อาหารที่เป็นยา 18 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้