เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาระดับปริญญาเอกคว้ารางวัล Innovative Idea Competition

อ่านแล้ว 504 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลที่ 3 Innovative Idea Competition จากการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Poster Presentation และ Oral Presentation ในการประชุมสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage: TSAJ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ Tokyo International Conference Hall กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ การนำเสนอผลงานดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น ศ.ดร.จิตติมา ทองอุไร รศ.ดร.ปาจรีย์ อัครเดชเรืองศร ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ และคุณนิติ ชัยชิตาทร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานครั้งนี้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ว่านชักมดลูก 20 วินาทีที่แล้ว
กวาวเครือขาว 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020