เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนเภสัชมหิดลจัดโครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา

อ่านแล้ว 1,385 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562  
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านให้บริการด้านสุขภาพและแนะนำการใช้ยาอย่างเหมาะสม จัด ’โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ยา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562’ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องกัญชา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวน 80 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้