เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณาจารย์เภสัชมหิดลเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health

อ่านแล้ว 1,745 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารคณะฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และภาควิชาเภสัชวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ’The 5th Joint Symposium by Six Universities in Japan and Thailand’ ภายใต้หัวข้อ ’Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health’ ซึ่งในครั้งนี้จัดโดย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีก 6 แห่ง ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2558 จนกระทั่งปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ’Enhanced Tumor Toxicity of Soursop Leaves Extract by Nanoparticle Delivery Systems’ และอาจารย์ ดร.ภญ.ธฤตา กิติศรีปัญญา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ ’Development of Immunoassays for Quality Control of Herbal Products’ ในการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้