เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลเข้าร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านแล้ว 1,200 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ภายใต้หัวข้อ ’สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไลฟ์สไตล์ฮออล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ภญ.กชพรรณ ชูลักษณ์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ดังกล่าว และได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและนักศึกษาของคณะฯ ได้แก่ 1) เภสัชกรหญิงภคกมล มงคลศรีนิยม บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 2) นางสาวสุกัญญา เรืองเดช นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก นอกจากนี้ คณะฯ ได้นำสเปรย์ไล่แมลงสาบซึ่งได้รับการพัฒนาสูตรตำรับโดยใช้สารสกัดธรรมชาติ (Eco-friendly) มาร่วมสาธิตในนิทรรศการฯ ดังกล่าวด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาไอซ์ (Ice) 4 วินาทีที่แล้ว
ขยะอาหาร (Food Waste) 7 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2022
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้