เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases

อ่านแล้ว 1,048 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562  
ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2019: Pharmacotherapy of Respiratory Diseases ณ โรงแรมนารายณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีเภสัชกรและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ (respiratory diseases) ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้จมูก โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงรายละเอียดด้านเภสัชวิทยาของยาต้านฮีสตามีนชนิดรับประทาน ยาสเตียรอยด์ชนิดพ่นจมูก ยาขยายหลอดลมชนิดต่างๆ และยาชีววัตถุ ร่วมกับเนื้อหาในประเด็นอื่น อาทิ ประโยชน์ของการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ การเลือกใช้เครื่องมือนำส่งยาทางระบบทางเดินหายใจในลักษณะต่างๆ การประยุกต์ใช้หลักการของจุลินทรีย์ในร่างกายเพื่อรักษาโรคหืด การประเมินภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากกลุ่มยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs-exacerbated respiratory disease) นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคมะเร็งปอด อาการไอเรื้อรัง และการรักษาภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยยาปฏิชีวนะ รวมถึงการให้วัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจด้วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้