เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามความร่วมมือกับบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด

อ่านแล้ว 2,030 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 07 สิงหาคม 2562  
เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สมชาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ผกากรอง วนไพศาล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง ’แนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลก’ แก่ผู้เข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการทางวิชาการด้านอาหารเพื่อสุขภาพด้วย ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหารเพื่อส่งเสริมโภชนการและการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะทาง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถคิดค้นและต่อยอดงานวิจัย และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหารต่อไปได้ นอกจากนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 14 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้หวัดสำหรับเด็ก 25 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้