เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดประชุมวิชาการ 1-Day Cannabis for Pharmacist

อ่านแล้ว 1,805 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 07 สิงหาคม 2562  
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ’1-Day Cannabis for Pharmacist’ ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีเภสัชกร แพทย์ พยาบาล รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ให้ความสนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 450 คน ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายในคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นพ.อารยะ อดุลพันธุ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นพ.เมธา อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ สถาบันประสาทวิทยา และ ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้วย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและการใช้กัญชาทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ สายพันธุ์ สารสำคัญ วิธีการสกัด กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การนำไปใช้ทางการแพทย์บนหลักฐานทางวิชาการ อาการข้างเคียงและการแก้ไข รวมถึงหลักการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ ดังกล่าวไปใช้ในการทำงานในทุกภาคส่วนได้อย่างสมเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยี่โถ...มีพิษจริงหรือ 10 วินาทีที่แล้ว
สมุนไพรป้องกันยุง 14 วินาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว
1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้