เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลลงนามความร่วมมือกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

อ่านแล้ว 2,121 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว และในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้บริหารคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ท้องผูกจากยา 8 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 13 วินาทีที่แล้ว
กาแฟ…ระวังในโรคใด? 19 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้