เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9

อ่านแล้ว 1,476 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชเคมี จัดการประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 9 เรื่อง การบูรณาการข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เสถียรภาพและสารเจือปนเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา (Integrative Data of Product Quality, Stability and Impurity Testing for Drug Registration) ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 320 คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตำรับยา และการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสารเจือปนธาตุและสารเจือปนอื่น อีกทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้สำหรับการถ่ายโอนวิธีไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อการเตรียมยาให้มีเสถียรภาพที่ดีเพื่อส่งมอบแก่ผู้ป่วย
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้