เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาแลกเปลี่ยนนำเสนอผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2562

อ่านแล้ว 1,879 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในประเทศภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม 2) School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม และ 3) Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องบรรยาย 407 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 13 คนได้เข้าร่วมโครงการ 2019 Student Mobility Program in IPPE Program ประจำปี 2562 และรับการฝึกอบรมทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดูงานแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา การนำเสนอเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของประเทศเวียดนามและมาเลเซีย หลังจากนั้นจึงเป็นการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 13 คน ปิดท้ายด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 1 นาทีที่แล้ว
ยาบ้า 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้