เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาหลักสูตร MUHTA คว้ารางวัล Best Student Poster Presentation Award

อ่านแล้ว 749 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562  
Mr. Yogesh Krisnarao Gurav นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) ได้รับรางวัล Best Student Poster Presentation Award จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง ’Cost effectiveness analysis of Hepatitis A vaccination in Kerala state, India’ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ Health Technology Assessment International (HTAi) 2019 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศเยอรมนี
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ว่านชักมดลูก 1 นาทีที่แล้ว
กวาวเครือขาว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020