เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาหลักสูตร MUHTA คว้ารางวัล Best Student Poster Presentation Award

อ่านแล้ว 594 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562  
Mr. Yogesh Krisnarao Gurav นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) ได้รับรางวัล Best Student Poster Presentation Award จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง ’Cost effectiveness analysis of Hepatitis A vaccination in Kerala state, India’ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ Health Technology Assessment International (HTAi) 2019 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศเยอรมนี
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


เชื้อโรคในห้องสุขา 17 วินาทีที่แล้ว
กระเทียมดำ 17 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020