เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Leave a nest, Singapore เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัย

อ่านแล้ว 1,128 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 09 กรกฎาคม 2562  
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30-16.00 น. อาจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Leave a nest, Singapore ณ ห้องประชุม 409 อาคารราชรัตน์ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 คน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้