เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านแล้ว 2,014 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562  
ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมนึก บุญสุภา และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ร่วมเดินทางพร้อมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารจากส่วนงานอื่น ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 1) Peking University of Health Science Centre, Peking University 2) Tsinghua University และ 3) Shanghai Jiao Tong University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตร้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ (One Belt One Road) และความร่วมมือกับภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 14 วินาทีที่แล้ว
ยาบ้า 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2024
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้