เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Antibiotic Stewardship Program”

อ่านแล้ว 1,722 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 03 มิถุนายน 2562  
ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชกรรม จัดการฝึกอบรมระยะสั้นภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antibiotic Stewardship Program” ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 87 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรโรงพยาบาลในการดำเนินการด้าน Antibiotic Stewardship Program และรองรับแผนการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ด้าน Antibiotic Stewardship Program และให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานร่วมกันกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง Antibiotic Stewardship Program ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังส่งเสริมให้อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลลดลง ส่งผลให้ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 8 วินาทีที่แล้ว
กว่าจะมาเป็นยา 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้